Classroom Game Design

Publicerat: september 20, 2012 i Uncategorized

Classroom Game Design

Paul Anderson berättar (länk ovan) om hur han förändrat klassrummet från en passiv miljö där läraren står i centrum till en där eleverna är i centrum och läraren är en guide vid sidan om. Det Anderson beskriver är en form av flipping the classroom men intressant är att han går djupare in i detaljerna. Likt Lee Sheldon gjort i sin kurs så har Anderson också kommit upp med en betygsstruktur med levels (nivåer) där eleverna istället för att pressas nedåt från högsta betyg istället jagar högre betyg genom att förvärva poäng. Han refererar dessutom, indirekt, till Michail Csikszentmihalyis koncept Flow som är ett tillstånd när vi är motiverade och engagerade. Spel åstadkommer detta och genom att applicera spelifiering i klassrummet skapas ett större engagemang från eleverna samt att motivationen ökat. Slutligen resulterar detta enligt Anderson i bättre betyg.

Intressant video att se och lära från!

Annonser