Vad är Spelifiering?

Publicerat: september 20, 2012 i Uncategorized

I kontakt med de flesta personer när ämnet spelifiering (eng. gamification) kommer på tal så går deras tankar till spel. Visst, spel är grunden i konceptet men definitionen på gamification är ”The use of game elements and game design techniques in non-game contexts”. Notera uttrycket non-game contexts vilket insinuerar att det inte handlar om spel i dess vanliga mening. Det de flesta refererar till är istället ”spel-baserat”, dvs att man använder sig av spel för att t.ex lära ut; vi pratar då om ”Game-Based Learning”. Exempel på spelbaserad inlärning är MangaHigh och Airylabs.

Spelifiering är en process i vilken vi använder tekniker från spel och applicerar på tjänster och produkter. Det handlar på så sätt inte om att göra tjänsten till ett spel som sådant. Målet med spelifiering är att generera engagemang och motivera användaren. Som exempel är Khan Academy inte ett spel utan en tjänst som har applicerat spelifiering men det går även att applicera spelifiering i andra mer fysiska kontexter. Professor Lee Sheldon på Indiana University i USA har t.ex specificerat hans klassrum. På hans blogg Gaming the classroom kan du läsa mer om och följa hans arbete.

Vad är det du vill specificera? Kommentera nedan för en diskussion samt tips om råd, eller Kontakta mig.

Annonser